ÀREES Formació

Resultats C1 Prova Extraordinària de 2020

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALÈNCIAResultats C1 (31/10)Ja es pot consultar el resultat de les àrees 1, 2 i 3 de la prova del nivell C1 que es va realitzar el dissabte 31 d’octubrE.Els resultats de la primera jornada tenen caràcter eliminatori. Els aspirants que no hagin superat la puntuació mínima exigida en cadascuna de les tres àrees, no podran presentar-se a l’àrea d’expressió oral del dia 28 de novembre.Els aspirants que hagin superat les tres àrees de la primera jornada, podran consultar pròximament l’hora de convocatòria per a realitzar l’àrea d’expressió oral en la pàgina de la JQCV.Els tràmits de revisió i reclamació s’iniciaran una vegada publicada en el DOGV la resolució de publicitat de resultats finals. Les sol·licituds presentades abans que començo el termini establert es consideraran fora de termini per extemporànies.Resultats http://aplicaciones.edu.gva.es/abc/i_polin/es/primerajornada_jqcv2.asp
To top