ÀREES Formació

Pla de Formació Continuada del EVES 2022

Es convoquen accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Presentació de sol·licituds: Del 4/2/22 al 18/2/22 tots dos inclosos.– Podrà participar en les activitats relacionades en els annexos II: ▪️Personal d’institucions sanitàries i centres de caràcter assistencial gestionats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. ▪️Personal sanitari de l’Administració de la Generalitat. ▪️Personal que realitze funcions de tipus sociosanitari gestionat per la Direcció General de Funció Pública.– Utilitzar Google Chrome com a navegador.Nota : EL NOM I COGNOMS QUE FIGUREN EN LES SOL·LICITUDS HAN DE COINCIDIR EXACTAMENT AMB ELS QUE FIGUREN EN EL SEU DNI.– Incidències i consultes en: continuada2_eves@gva.es▪️indicar DNI, nom complet i telèfon .Enllaç al DOGV : https://dogv.gva.es/datos/2022/02/03/pdf/2022_639.pdf– Oferta formativa Eves ANNEX IIPg DOGV:▪️Pg. 6290 (3 cursos) ▪️Pg. 6333 Annex IIA Cursos alfabeticamente ▪️Pg. 6359 Annex IIB (cursos desenvolupats) ▪️Pg. 6690 Annex IIC ▪️Pg 6694 Annex IID (Autoformació)– Inscripció cursos: Accedir en :– Annex IIB: https://eves.san.gva.es/web/guest/solicitud-continuada– Annex IIC: https://eves.san.gva.es/web/guest/campus-virtual– Annex IID: https://eves.san.gva.es/web/guest/actividades-autoformativas
To top