ÀREES Formació

MINISTERI DE SANITAT: FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Publicades en la pàgina web del Ministeri de Sanitat els quaderns de les diferents versions d’examen EIR i les respostes correctes. Consulta quaderns https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml Consulta de les respostes correctes https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/convactual/respuestasCorrectas/respuestasCorrectasAcceso.xhtml
To top