Formació

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PROVES VALENCIÀ 2022 JQCV


Nivells A2, B1 i B2:

Del 27/6/22 al 1/7/22 tots dos inclosos, sense necessitat de petició prèvia de torn.

Nivells C1 i C2:
▪️ Sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació dels aspirants.
Nivell C1:
Des de les 9.00 hores del dia 7/7/22 a les 9.00 hores del dia 12/7/22 o fins que s’esgoten els torns.
Nivell C2:
Des de les 10.00 hores del dia 7/7/22 a les 10.00 hores del dia 12/7/22 o fins que s’esgoten els torns.
▪️Enllaces sol·licituds en la web: https://provesjqcv.gva.es


Procediment de matrícula:


🔹Amb certificat digital……anar a Tramitar amb certificat

🔸Sense certificat…. Anar a Tramitar telematicamente

▪️Emplenar el formulari en línia.

▪️Annexar la documentació si escau (discapacitat, família nombrosa, etc)

▪️Pagament de les taxes de manera telemàtica

▪️Registrar/validar la sol·licitud electrònicament.

▪️Guardar el justificant d’inscripció..

Correu d’incidències:
generalitat_en_red@gva.es
Preguntes freqüents
https://jqcv.gva.es/es/preguntes-mes-frequents
TAXES:
Nivell
A2………… 15,49 €

B1………… 20,79 €

B2 …………20,79 €

C1………….25,98 €

C2………….25,98 €

Llenguatge administratiu………………28,06 €

Llenguatge en els mitjans de comunicació………………28,06 €

Correcció de textos………………28,06 €

Calendari proves:
https://jqcv.gva.es/es/calendari-proves
To top