Formació

RESULTATS PROVISIONALS PROVES JQCV


RESULTATS PROVISIONALS PROVES JQCV

🛎️ Resolució de 18 de juliol de 2022, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves dels certificats de capacitació tècnica: llenguatge administratiu, mitjans de comunicació i correcció de Textos.

✅ Termini per a sol·licitar la revisió i/o reclamació:

📅 Del 22/7/22 al 4/8/22.

🖥️  Consultar en la pàgina web⤵️⤵️:

www.jqcv.gva.es

📌 Enllaç al tràmit de revisió de la prova.⤵️⤵️

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16232&version=amp

ℹ️ Enllaç al tràmit de reclamació de la qualificació⤵️⤵️

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19684&version=amp

📝 Sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació:👇🏻👇🏻

https://jqcv.gva.es/va/models-sol-licituds#

To top