Formació

PLA DE FORMACIÓ 2024 EVES

PLA DE FORMACIÓ 2024 EVES


Es convoquen accions formatives del Pla de formació del personal al servici de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

⌛ Presentació de sol·licituds:

▪️ ANNEX II B:
Del 13/02/24 al 27/02/24 tots dos inclosos.
▪️ ANNEXOS IIC s’obrirà termini específic de sol·licitud amb caràcter previ al seu inici i es publicarà en el portal de l’EVES.
▪️ ANNEX IID durant tot l’any.

🔺 Podrà participar en les activitats relacionades en els annexos II:
▪️Personal d’institucions sanitàries i centres de caràcter assistencial gestionats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
▪️Personal sanitari de l’Administració de la Generalitat.
▪️Personal que realitze funcions de tipus sociosanitari gestionat per la Direcció General de Funció Pública.

Nota : EL NOM I COGNOMS QUE FIGUREN EN LES SOL·LICITUDS HAN DE COINCIDIR EXACTAMENT AMB ELS QUE FIGUREN EN EL SEU DNI.

📌 Enllaç al DOGV ANNEXOS (12/02/24): 👁️‍🗨️↘️↙️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/12/pdf/2024_1028.pdf

✅ Oferta formativaEves ANNEX II (pg.DOGV)

▪️Pg. 6066 al 6083
Annex IIA
(Cursos per orde alfabetico)
▪️Pg. 6231 a 6373
Annex IIB
(cursos desenvolupats)
▪️Pg. 6375
Annex IIC
(Altres activitats formatives)
▪️Pg 6378 a 6379
Annex IID (Autoformació)
_________
🔺 Inscripció cursos: Accedir en :

🔸 Annex IIB:
(Màx. 5 cursos)
Sol·licituds en ⤵️⤵️:

https://eves.san.gva.es/ca/formacio/sollicitud
________
🔸 Annex IIC:
ACTIVITATS FORMATIVES
(Contingut transversal i matèries estratègiques)
Sol·licituds en ⤵️⤵️:

https://eves.san.gva.es/ca/formacio/annex-c
_________
🔸 Annex IID:
ACTIVITATS AUTOFORMATIVAS (En línia)
▪️ Activitats Generals
Sol·licituds en ⤵️⤵️:

https://eves.san.gva.es/ca/firmacio/activitats-autoformatives

▪️ Itineraris Formatius Sol·licituds en ⤵️⤵️:

https://eves.san.gva.es/ca/formacio/itineraris-formatius
📌 CURSOS ANUL·LATS:⤵️⤵️:
▪️ 32437529A INTRODUCCIÓ A LA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (PRESENCIAL)
▪️ 32436329A INTRODUCCIÓ AL PLA DE SEGURETAT DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA (SEMIPRESENCIAL)
▪️ 32440427A NORMATIVA PER LA QUAL ES REGULA LA INCAPACITAT TEMPORAL I COMPETÈNCIES DE LA INSPECCIÓ DE SERVICIS SANITARIS A LA COMUNITAT VALENCIANA (EN LÍNIA)
▪️ 32439917A VALORACIÓ INTEGRAL DES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA: DES DELS PATRONS FUNCIONALS A LA PRÀCTICA (SEMIPRESENCIAL)
To top