Formació TREBALL

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana


RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la directora gerent, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d’ocupació per a la contractació d’un:

▪️ Infermer o infermera en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 63/2022.

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/02/pdf/2022_4791.pdf

▪️ Investigador o investigadora en la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 64/2022

Enllaç al DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2022/06/02/pdf/2022_4793.pdf
To top