Formació

Formació Sanitària Especialitzada… EIR, MIR FIR,BIR,QUIR (BOE 2/9/22)


MINISTERI DE SANITAT

Publicada la ofereix places Formació Sanitària Especialitzada… EIR, MIR FIR,BIR,QUIR (BOE 2/9/22)

Convocatòria Proves Selectives 2023, n places.. taxes.. https://boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/boe-a-2022-14414.pdf

⁉️ Preguntes freqüents : https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml#

📝 Les sol·licituds podran presentar-se:

Des de 10.00 h. del 5/9/22 fins a les 14.00 h. del 19/9/22

📆 Data Examen :21/1/23

⏰ 15.00 hores

To top