Formació

Escola de Salut d’Intersindical Salut (ESIS)


Escola de Salut d’Intersindical Salut (ESIS) és l’escola de formació d’Intersindical Salut amb presència sòlida en les estructures sindicals i amb un creixement consolidat.

MISSIÓ

ESIS té com a missió formar a les persones amb la màxima professionalitat i qualitat docent, sempre atesa la diversitat i des d’una perspectiva d’igualtat d’oportunitats, vetlant per la seua capacitació laboral i la millora de les seues competències professionals. La nostra raó de ser és capacitar a les persones amb una formació a nivell humà, científic i tecnològic, de manera que tinguen comportaments ètics, esperit crític, satisfacció en el seu aprenentatge, respecte per l’entorn i que siguen models de treball basats ​​en l’excel·lència professional .

VISIÓ

Distingir-nos en la formació per una oferta professional especialitzada i diversa, adquirint una posició de centre de formació de referència com a part del nostre compromís sindical, mantenint una imatge cuidada i de prestigi com a organització que treballa en camí cap a l’excel·lència.

VALORS

El propòsit fonamental de ESIS és la transmissió de coneixements, habilitats i actituds a través de programes de formació de qualitat que contribuïsquen a la millora de l’atenció sanitària i, en conseqüència, de la societat. El nostre principal objectiu és ser una entitat referent en el sector de la formació, amb un model de gestió basat en la cerca de l’excel·lència, i sempre concorde a les expectatives dels nostres afiliats que són la base de la nostra existència i amb un equip humà que conforma Intersindical Salut, professionalitzat per a garantir el desenvolupament d’un projecte transcendental en formació.

ESIS desenvolupa cursos blended perquè aprofita al màxim els espais d’ensenyament – aprenentatge: aula física, biblioteca, treball, casa, etc., creant oportunitats per a col·laborar, interactuar i crear coneixement. B-earning (en anglès, blended learning) és un enfocament d’aprenentatge que combina la formació presencial impartida per un formador i les activitats d’aprenentatge en línia. Creiem que aquest tipus de cursos mixtos aporten els avantatges de totes dues modalitats presencial i en línia

Catàleg de Formació

La Formació En línia i Presencial que els professionals necessiten

https://salut.intersindical.org/catalogo-formacion
To top