Formació Oposicions

CONVOCATÒRIA CONCURS DE MÈRITS CHGUV


RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en els annexos I i III i I i IV de la Resolució de 25 de maig de 2022, del Consorci HGUV, per la qual s’aprova la oferta d’ocupació pública de l’any 2022 i s’adapten les ofertes d’ocupació pública del CHGUV aprovades i pendents de convocatòria, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i s’aproven les seues bases.

ANNEXOS I I III Enllaç al DOGV (22/12/22) :

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12074.pdf

ANNEXOS I I IV. Enllaç al DOGV (22/12/22) :

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/22/pdf/2022_12132.pdf

📝 Sol·licituds: (Una per categoria)

💳 Taxes

https://chguv.san.gva.es

📅 Del 23/12/22 al 5/12/22
To top