ÀREES Formació

CORRECCIÓ ANNEX IIB CURSOS EVES

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2022Enllaç al DOGV:
  • https://dogv.gva.es/datos/2022/02/04/pdf/2022_864.pdf
Enllaç al catàleg de cursos de Continuada EVES ,sol·licitud i inscripció :
  • ANNEX IIB (MAX 5) https://eves.san.gva.es/web/guest/catalogo-continuada2?plan=continua
  • ANNEX IIC https://eves.san.gva.es/web/guest/campus-virtual
  • ANNEX IID https://eves.san.gva.es/web/guest/actividades-autoformativas
Fins al 18/2/22
To top