ÀREES Formació

Convocatòria proves Certificats Oficials de Valencià

Convocades les proves per a l’obtenció dels certificats oficials del valencià.En el dia d’avui ha sigut publicada per la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen la Comissió Coordinadora i les comissions examinadores.– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià. – Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià. – Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià. – Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià. – Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià. – Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu. – Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos. – Certificat de capacitació tècnica, llenguatge als mitjans de comunicació.La inscripció per via telemàtica en: www.sede.gva.esLes proves tindran lloc en els dies, l’horari, les localitats i els centres que s’indiquen en l’ annex I.El termini de matriculació serà: – Des del 23 de març fins el 9 d’abril de 2018 , ambdós inclosos, per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics . – Des del 1 fins el 15 de setembre de 2018 , ambdós inclosos, per als nivells B2 i C2.
To top