ÀREES Formació

Consulta matrícula de les proves de la convocatòria de 2022

<br>🧑‍🎓Si et vares matricular, pots Consultar i verificar la matrícula de les proves de la convocatòria de 2022<br>

🫵🏻Podeu consultar la vostra inscripció a les proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de la JQCV de la convocatòria de 2022 en aquest enllaç

http://aplicaciones.edu.gva.es/abc/i_polin/val/matricula_jqcv2.asp

📛 El termini per a reclamacions o per a esmenar errors és fins al 21 de setembre de 2022. No s’acceptarà cap reclamació presentada després d’aquesta data.

👀Si no us trobeu matriculat o matriculada i sí que vau realitzar el pagament de la taxa en el termini establert, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es indicant totes les vostres dades personals, el nivell, la localitat d’examen i adjunteu el justificant de pagament per tal de resoldre la incidència.

🤓Si detecteu alguna dada incorrecta, envieu un correu electrònic a jqcv@gva.es i indiqueu quina esmena cal fer.

To top