ÀREES Formació

APLICACIÓ DE LA LLEI 20/2021 Als PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DEL PERSONAL GESTIONAT PER LA CONSELLERIA DE SANITAT

CONSELLERIA ANUNCIA QUE, DESPRÉS DE COMPROVAR L’INFORME JURÍDIC DE L’ADVOCACIA DE LA GENERALITAT, ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DEL 2017, 2018 I 2019 SEGUIRAN SEGONS ELS TERMES ESTABLITS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA.Intersindical Salut, ha sigut l’únic sindicat que ha mostrat la seua disconformitat amb aquesta mesura, hem argumentat que la Llei 20/2021 no és taxativa en la mesura adoptada, i que les places d’aquests processos ja convocades haurien de ser incloses en els supòsits de la DÓNA 6a i 8a de la referida Llei per a la reducció de la temporalitat. Fent el que han anunciat que faran, publicant fins i tot les dates dels exàmens, donaran lloc a unes situacions clarament discriminatòries, ja que persones que compleixen amb els requisits de les Disposicions Addicionals (més de 5 anys), hauran de sotmetre’s a un CONCURS OPOSICIÓ, mentre que les places ocupades ininterrompudament durant tres anys, se sotmetran a un procés “light” de concurs oposició, i els processos selectius no convocats, se’ls aplicarà enterament la nova Llei, és a dir, CONCURS DE MÈRITS. En els processos selectius no convocats es LLEVARAN les places que complisquen els requisits de les Disposicions Addicionals per a complir amb el que s’estableix en la nova Llei. ES CONVOCARÀ UN ÚNIC CONCURS DE TRASLLATS PREVI A la RESOLUCIÓ DELS DIVERSOS PROCESSOS SELECTIUS. En dates pròximes ens van fer arribar l’esborrany del Decret dels Processos Selectius per a realitzar les aportacions que es consideren. Ja ens han anunciat que l’apartat de formació, “temporalment”, a causa de l’excepcionalitat del moment desapareix
To top