assumptes particulars

Ja està bé de denegar les llicències per assumptes particulars discrecionalment!

07 / 07 / 2017 |  Denúncies  Reclamació |  permisos i llicències   assumptes particulars