agressions

SOLS S’HAN DENUNCIAT EL 12% DE LES AGRESSIONS A PROFESSIONALS SANITARIS

18 / 07 / 2017 |  Anàlisi  Denúncies  Opinió  Propostes |  agressions