OPO 2016 Facultatius/ves Oftalmologia, Aparell Digestiu, Medicina Intensiva.

Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos de les categories provisionals de Facultatius i Facultatives d'Oftalmologia, Aparell Digestiu i Medicina Intensiva, tant del torn de promoció interna com del d'accés lliure.
Accedeix al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana Dogv núm. 7976 de 9 de febre de 2017.
A la nostra web secció treball tens els accessos a cada convocatòria.