La manipulació de bioperillosos, un altra vegada al punt de mira

Intersindical Salut-Iv expressa el seu rebuig a l'expedient disciplinari obert a les infermeres de hospital Clínic de València per negar-se a preparar medicació perillosa sense les mesures de protecció adequades. Aquesta organització sanitària ha sol·licitat l'arxiu de l'expedient donades les circumstàncies que envolten aquest assumpte.
31 / 03 / 2017 | Intersindical Salut clínic bioperillosos
Així doncs des d'Intersindical Salut-Iv, s'afirma que situacions com aquesta s'haurien evitat amb la incorporació de les mesures de prevenció proposades per la nostra organització. Cal recordar que entre agost i desembre passat es van produir certes confrontacions entre l'administració i responsables de prevenció d'aquest sindicat en relació, justament, a l'aplicació de mesures de prevenció i protecció per que la manipulació de medicaments bioperillosos es realitzara al servei de farmàcia. En aquest sentit, es va posar en coneixement de l'administració i dels ciutadans a través de diversos mitjans, que el protocol de preparació de medicacions bioperilloses fora de les unitats de farmàcia de la Conselleria de sanitat, posava en perill el treballadors i treballadores. Intersindical Salut mai va donar la seua aprovació a aquest protocol.
Intersindical Salut-Iv considera que l'origen d'aquest conflicte és una causa directa de les deficiències d'un protocol de prevenció basat en la provisionalitat de les mesures adoptades per a la protecció del personal sanitari en la manipulació de substàncies bioperilloses
Després d’una reunió entre responsables del sindicat i de la Consellería el mes de setembre de l'any passat va haver-hi un compromís per part d'aquesta de centralitzar la preparació de tots els medicaments perillosos, en el servei de farmàcia. Aquest compromís no ha estat complert.

Les propostes d'Intersindical Salut-Iv, es dirigien a la centralització de la preparació de biopeligrosos únicament a les farmàcies hospitalàries, on hi ha personal format per preparar aquest tipus de medicaments i condicions adequades de seguretat. Aquesta proposta va ser rebutjada per l'administració. Cal recordar que les recomanacions internacionals i nacionals dicten la seva centralització en el servei de farmàcia, doncs es tracta de la manipulació de substancies amb efectes cancerígens, mutàgens, i teratògens.

Intersindical Salut-Iv, s'interessarà concretament en les circumstàncies en les quals es van produir els fets. En aquest sentit es important la consideració o no, de la situació com a “urgència” donat que aquest tipus de medicació no s'administra mai en aquest règim d'atenció. També crida poderosament l'atenció la manca de disponibilitat de mitjans de protecció en el servei de farmàcia per a la preparació d'aquesta medicació, amb equipaments obsolets i manifestament insuficients, així com la imposició de la seva preparació “in situ” sense mitjans adequats de protecció.

Per aquesta sindicat, la circumstància que una de les infermeres estigués embarassada, solament suposa un agreujant addicional als fets, ja que el fons de l'assumpte radica en l'emissió d'ordres que obliguen a professionals a exercir funcions en unes condicions que posen en risc la seva salut.

La difusió d'informacions en relació a la incoació d'aquest expedient disciplinari ha tornat a posar en el punt de mira un assumpte tan important com és la manipulació de substàncies bioperilloses a les institucions sanitàries valencianes. Intersindical Salut-Iv considera que l'origen d'aquest conflicte és una causa directa de les deficiències d'un protocol de prevenció basat en la provisionalitat de les mesures adoptades per a la protecció del personal sanitari en la manipulació de substàncies bioperilloses.