La Fe de Malilla deixa nombrosos serveis amb una plantilla sota mínims

INTERSINDICAL SALUT denuncia que per part de la Direcció s'estan atorgant permisos no substituïts, sense garantir la permanència d'una plantilla que puga assegurar uns mínims assistencials.
08 / 06 / 2015 | Intersindical Salut qualitat la fe
Foto la fe urgenciesLa dèria de la Direcció del Hospital La Fe de Malilla per estalviar despeses de personal a costa de reduir les plantilles, arriba a uns extrems insospitats, que posen en perill la qualitat assistencial i la mateixa seguretat dels usuaris.


No satisfets amb mantenir unes plantilles exigües i reduir plantilla amb el tancament injustificat de llits als mesos d'estiu, ara estan posant en pràctica una nova política de personal que consisteix en donar dies lliures no substituïts al personal d'infermeria i auxiliars d'infermeria, quan aquest acumula un excés de jornada. Un excés de jornada que es produeix, precisament, per la manca de personal; la qual cosa obliga al personal a doblar torns per cobrir les absències d'altres treballadors per baixes laborals o per qualsevol altre motiu.


El procediment varia d'uns serveis a altres. En el cas de la UCI o de Reanimació, quan l'ocupació de llits no arriba al 100 %, d'un dia per l'altre o com a molt amb dos dies d'antelació, obliguen al personal a agafar dies lliures com a compensació del deute horari, sense tenir en compte que en qualsevol moment es podem produir nous ingressos. Un situació hipotètica que no ho és tant, doncs amb molta freqüència, com és previsible, es produeixen ingressos que deixen el servei amb una dotació de personal insuficient per fer front a la nova demanda. No cal insistir en que, tractant-se de serveis com la UCI o Reanimació, on els pacients estan necessitats d'una atenció permanent, el fet de no disposar d'una plantilla adequada és una temeritat.
Desde INTERSINDICAL SALUT exigimos a la Gerencia del Departamento de Salud de La Fe que oriente su política de sustituciones pensando en los intereses de las personas, usuarios y trabajadores, y menos en criterios de ahorro económico

Per altra banda, en serveis com Oncologia, psiquiatria o urgències hospitalàries, per posar-ne alguns exemples, ni tan sols es té en compte l'index d'ocupació o una estimació de la pressió assistencial. Directament s'atorguen per decret el dies de permís, amb la qual cosa la plantilla es queda directament amb una dotació inferior a la de qualsevol dia ordinari. Una situació, ja de per si dolenta, que molt sovint es veu agreujada quan, es produeixen baixes laborals o absències no previstes que tampoc són substituïdes.


En qualsevol cas, des de INTERSINDICAL SALUT, considerem que la política de personal en matèria de substitucions del personal és un desficaci, perquè lluny de resoldre el problema de l'acumulació de dies de deute del personal d'infermeria, amb una adequació de les plantilles a les càrregues assistencials i una política de substitucions coherent amb aquestes necessitats, prima, per damunt de tot, l'objectiu econòmic d'estalviar en el capítol de personal.


Pel sindicat, aquest objectiu mai pot tenir una caire preferent sobre la qualitat assistencial i la seguretat dels usuaris. L'equilibri entre la dotació de les plantilles i les càrregues de treball reals és una garantia, perquè el personal desenvolupe la seua activitat en condicions òptimes per oferir l'atenció correcta als usuaris; mentre que tot allò que siga retallar en plantilles sense una disminució de l'activitat assistencial que la justifique, suposa fer treballar al personal de forma precària i, en definitiva, prestar una atenció deficient i posar en risc en bon resultat d'aquest treball. Per totes aquestes raons, des de INTERSINDICAL SALUT exigim a la Gerència del Departament de Salut de La Fe que oriente la seua política de substitucions pensant en els interessos de les persones, usuaris i treballadors, i menys en criteris d'estalvi econòmic. Un problema, aquest últim, que es resol amb un finançament pressupostari adequat a les necessitats i d'acord amb la mitjana de la resta de serveis de salut de l'Estat.