La Conselleria de Sanitat crea noves categories professionals.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública crea les noves categories professionals d'Infermeria Pediàtrica i Geriàtrica, d'opereador/a de cambra hiperbàrica i Periodista
La Conselleria justifica la creació d'aquestes noves categories professionals en l'aparició de nous àmbits de prestació assistencial com es la dotació de personal tècnic especialitzat per a l'atenció de la cambrà hiperbàrica de titolaritat pública de l'Hospital General de Castelló. L'adequació de la demanda assistencial de la població i l'evolució de les noves especialitat normatives han estat els motius que han impulsat la necessitat de crear les especialitat d'infermeria Pediàtrica i Geriàtrica.
DECRET 44/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual es creen categories estatutàries del servei de salut de la Comunitat Valenciana.