Intersindical Salut exigeix ​​a Sanitat que aclarisca el futur de la plantilla de la Fe de Campanar.

Fonts del centre revelen que el tancament del centre, per iniciar les obres de demolició, es produirà el dia 1 d'octubre.
30 / 05 / 2017 | Intersindical Salut la fe
Segons fonts de la Direcció del Departament de la Fe, l'1 d'octubre es procedirà al tancament definitiu dels serveis sanitaris, que encara es mantenen a l'hospital de La Fe de Campanar, per a donar començament a les obres contemplades en el projecte.
un degoteig constant de trasllats forçosos encoberts de plantilla, sense les garanties degudes en tot procés de provisió de llocs de treball, que exigeixen transparència en les places que s'ofereixen
En principi la notícia no tindria més rellevància, si no fos perquè el tancament dels serveis sanitaris que encara es presten al centre, implica el trasllat forçós de la plantilla a altres centres del mateix o un altre departament. La qüestió no és intranscendent ja que depenent de com i quan es faça aquest trasllat forçós, es respectaran o no els drets laborals d'aquestes i aquests treballadors.

Des de la inauguració de l'hospital La FE de Malilla, el centre de Campanar ha anat patint un desmantellament progressiu dels seus serveis assistencials, fins i tot d'aquells que, al principi, l'administració anterior s'havia compromès a mantenir. Això ha donat lloc a i l'establiment d'un barem de mèrits, que permeta establir l’ordre de prelació del personal a l'hora de seleccionar la plaça que més s'ajuste a les seves necessitats personals.

Ara, a quatre mesos del tancament, i oblidant els compromisos del DG d'Assistència Sanitària que va assumir davant d'una assemblea de treballadors a l'octubre de 2015, no està previst, ni negociat amb els representants sindicals, el procés reglamentari per reubicar aquest personal.
L'actual decret de selecció i provisió de personal estatutari preveu per a aquests casos, en els quals es procedeix a l'amortització de totes les places, un procediment de reassignació d'efectius en el que, mitjançant l'elaboració d'un pla d'ocupació, s'ha de fer constar "el nombre i característiques de les places que se suprimeixen, les característiques de les places a les que es destina als efectius de personal i els criteris objectius d'acord amb els que s'ha d'executar la reassignació, que estaran relacionats amb les aptituds, formació, experiència i antiguitat ".

El problema, avui, és que, d'aquestes previsions reglamentàries no hi ha res i, en canvi, s'està procedint a citar individualment al personal afectat, per conèixer les seves preferències, però sense oferir cap garantia que seran ateses convenientment; la qual cosa no deixa de ser un nyap tècnic i una arbitrarietat que no té cabuda en l'ordenament jurídic.

Des Intersindical Salut s'insta a la Conselleria de Sanitat i a la Direcció General de Recursos Humans a convocar els representants sindicals, per procedir a la determinació de les places susceptibles de ser ofertades al personal afectat pel trasllat forçós; places que han d'estar supeditades a criteris organitzatius i de necessitats de personal, tant del mateix departament de salut com d'un altre, de manera que: el llistat siga públic i transparent, que el personal puga optar-hi en condicions d'igualtat, mèrit i capacitat i, per descomptat, que un cop efectuat el procés de selecció es tinga la seguretat jurídica de què podran accedir a les places assignades, sense dependre d'una hipotètica disponibilitat de les mateixes.

En Intersindical Salut considerem que els processos de selecció i provisió de places, com el que ens ocupa, han de ser garantistes dels drets laborals, transparents i rigorosos en la seva execució, per no caure en discrecionalitats o arbitrarietats que, encara que es vulguen dissimular sota la aparença d'acontentar a tothom, no deixa de ser el que són, discrecionalitats en el millor dels casos.