El TS ratifica la sentència favorable a Intersindical Salut que frena la privatització del personal

El Tribunal Suprem no ha admès el recurs de la Conselleria de Sanitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que anul·la l’amortització de 161 places de personal interí per la cessió de la gestió a Marina Salut
02 / 06 / 2014 | Intersindical Salut sentència privatització marina salud denia
Els fets es remunten a juny de 2009, quan Marina Salut, l’empresa concessionària de la gestió del Departament de Salut de Dénia, assumeix plenament la responsabilitat de la gestió i la Conselleria de Sanitat procedeix a l’amortització de totes les places vacants de personal estatutari. Una decisió que implicava el cessament del personal interí que les ocupava i que va passar a ser personal laboral de l’empresa, amb l’empitjorament de les seues condicions laborals.
La sentència suposa la reversió d’aquestes 161 places a la sanitat pública de gestió directa
Intersindical Salut va recórrer la resolució d’amortització davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) per considerar que es vulnerava la normativa vigent, que obliga a l’elaboració d’un pla d’ocupació i a l’inici d’un procés de negociació col·lectiva, en el marc de la Mesa Sectorial de Sanitat, en tant que implicava la modificació de condicions laborals. Una negociació que no es va produir.

El tribunal en la seua sentència, estimava la primera de les pretensions, per entendre que, efectivament, no s’ha produït cap negociació amb les organitzacions sindicals amb caràcter previ a l’adopció de la resolució. En concret diu que, l’acció formal d’informar a la Junta de Personal de Departament amb la remissió de l’expedient de modificació de plantilla, no pot confondre’s amb la necessària obertura d’un procés negociador. Amb aquests arguments la sentència del TSJ estimava la demanda d’Intersindical Salut, anul·lava la resolució d’amortització de places i, per tant, obliga a obrir un procés negociador previ a l’amortització.

La Conselleria de Sanitat va paralitzar l’execució de la sentència interposant recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS), que ha estat finalment desestimat per sentència, al considerar el TS que la resolució impugnada no constitueix un dels supòsits susceptible de recurs de cassació.

Per a Intersindical Salut, la confirmació de la sentència del TSJ, suposarà un abans i un després en el procés de privatització de la sanitat pública i un veritable correctiu per a la Conselleria de Sanitat, que es veurà obligada a negociar amb els sindicats, tots i cadascun dels expedients de modificació de plantilla que es produïsquen com a conseqüència de processos de privatització.

Aquest requisit previ de negociació pot convertir-se en una ocasió única per a les organitzacions sindicals oposades a les privatitzacions, com Intersindical Salut, per endurir les condicions de les noves concessions administratives. En particular les qüestions que afecten al personal sanitari interí i a la seua dependència de la Conselleria, evitant que passen a ser personal laboral de les empreses concessionàries.

La sentència suposa la reversió d’aquestes 161 places a la sanitat pública de gestió directa, ocupades per personal interí i la conseqüent valoració dels perjuís ocasionats per la resolució anul·lada en funció de la casuística individual. Un aspecte gens menyspreable si considerem que l’ocupació pública sempre es més respectuosa amb els drets laborals, que l’adscrita al sector privat.

Intersindical Salut considera que aquesta sentència és un gran avanç en la protecció de la negociació col·lectiva, en la defensa de les condicions laborals del personal de la sanitat pública i un seriós revés als plans privatitzadors de la Conselleria de Sanitat. Per aquestes mateixes raons, Intersindical Salut vetlarà per una execució de la sentència favorable als interessos dels treballadors i treballadores afectades per la resolució impugnada i pel seu compliment en processos de privatització actuals com és el cas de les cuines, bugaderies i serveis de manteniment o altres que puguen produir-se en un futur.