El jutjat contenciós-adtvo. d’Alacant dóna la raó a Intersindical-Salut

El jutjat contenciós-adtvo. d'Alacant dóna la raó a Intersindical-Salut sobre les guàrdies en Atenció Continuada.
18 / 01 / 2015 | Intersindical Salut servicios jurídicos sentencia
Els serveis jurídics d'Intersindical-Salut en defensa dels interessos d'una de les seues afiliades, va presentar davant el jutjat Contenciós-Adtvo d'Alacant un recurs sol·licitant la concessió del nombre màxim d'hores de guàrdies (850 hores), en Atenció Continuada.
Els serveis jurídics d'Intersindical-Salut en defensa dels interessos d'una de les seues afiliades, va presentar davant el jutjat Contenciós-Adtvo d'Alacant un recurs sol·licitant la concessió del nombre màxim d'hores de guàrdies (850 hores), en Atenció Continuada que la Gerència li havia denegat.
La Gerència del *Dpto. d'Elda realitzava contractacions de personal extern per a la realització de guàrdies d'Atenció Continuada, contravenint el regulat en el Decret 72/2001 de 2 d'abril que regula l'Atenció Continuada en l'àmbit de l'Atenció Primària, ja que la contractació de reforços exclusivament es poden realitzar quan no hi ha personal voluntari del mateix Dpto. de Salut que sol·licite fer-les, sempre que no haja superat el màxim d'hores establides.
En aquest cas la Gerència no solament no ha respectat l'ordre de prelació establit en la normativa vigent sinó que en la seua defensa argumentava que la decisió de contractar personal extern es devia a la necessitat de garantir l'adequada atenció sanitària a la població i que la concessió del nombre màxim d'hores afectaria greument el servei pels descansos remunerats obligatoris, punt que no ha quedat de cap manera provat.
Intersindical-*Salut valora positivament aquesta sentència i insta al personal que es trobe en la mateixa situació a posar-se en contacte amb el delegat sindical d'Intersindical-Salut.