logo Intersindical Salut

Resolució provisional concurs-oposició Infermeria Conselleria de Sanitat

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2016, del tribunal del concurs-oposició per a la provisió de vacants d’infermer/a d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per resolució de 24 de març de 2011, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2016/7162]

Continua llegint

21 / 09 / 2016 | | oposicions intersindical salut infermeria


S’obri la borsa de sanitat per a personal facultatiu i d’infermeria especialista

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'obertura de termini d'inscripció de nous aspirants i d'actualització de mèrits de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries, per a les categories de Facultatius/ves especialistes i infermers/es especialistes

Continua llegint

19 / 09 / 2016 | Treball | treball sanitat intersindical salut borsa


Oposició Facultatiu especialista en Psiquiatria

RESOLUCIÓ d’1 d’agost de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Psiquiatria d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2016/6413]

Continua llegint

07 / 09 / 2016 | Treball | oposició opo 2015 facultatiu especialista en psiquiatria


Oposició  de facultatiu especialista en Obstetrícia i Ginecologia

RESOLUCIÓ d’1 d’agost de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Obstetrícia i Ginecologia d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2016/6412

Continua llegint

07 / 09 / 2016 | Treball | oposició opo 2015 facultatiu especialista en obstetrica i ginecologia


Oposició facultatiu especialista en Cirugia Ortopèdica i Traumatologia

RESOLUCIÓ d’1 d’agost de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Continua llegint

07 / 09 / 2016 | Treball | oposició cirurgia ortopèdica i traumatologia


INTERSINDICAL SALUT- exigeix una obertura de la borsa de sanitat per a totes les categories

INTERSINDICAL SALUT-Iv exigeix una obertura normalitzada de la borsa de sanitat per a totes les categories professionals

Continua llegint

20 / 07 / 2016 | OpinióPropostesReclamació | borsa


Agenda Sindical